PodsarnieDroga krajowa nr 7 PodwilkPodsarnie od drogi krajowej nr 7Szkoła PodstawowaKościół parafialnyPodsarniePodsarnie las